แผนธุรกิจ 4 ไล้ฟ์

ระบบ 4 LIFE REWARDS PLAN สร้างรายได้ให้ท่านมากถึง 4 ทาง

1.  Rapid Rewards ผลตอบแทนคอมมิชชั่น จากสมาชิก downline ของท่าน (จ่ายครั้งเดียว จากการสั่งซื้อครั้งแรก สูงสุด 25%) ยิ่งคุณมีการแนะนำผู้สมัครใหม่เข้ามามากเท่าใด คุณก็ยิ่งได้รับ แรพิด รีวอร์ด 25%(*37 บาท) มากขึ้นเท่านั้น

34

2.  Generation Bonus

ผลตอบแทนคอมมิชชั่น 25% จากสมาชิกของ downline ของท่าน (หรือชั้นที่สอง) ซึ่งเป็นแผนที่ทำให้ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเติบโตด้วยกันหรืออีกนัยหนึ่ง เป็นแผนธุรกิจที่กระตุ้นให้หัวหน้าหน้าทีมใช้ความพยายามสูงสุดที่จะต้องช่วยลูกทีม

36

3.  Personal LP Payout ผลตอบแทนคอมมิชชั่น จากการสั่งซื้อของท่านเอง (ส่วนที่เกิน 100 LP สูงถึง 25%)

Preferred Customer ผลตอบแทนคอมมิชชั่น จากลูกค้าของท่านที่ไม่ได้ร่วมทำธุรกิจ (สูงถึง 25%)

4. Power Pool Bonus ผลตอบแทนแบ่งปันรายได้ 3% จากยอดขายทั่วโลก สำหรับสมาชิกที่ทำธุรกิจ เพียงหาสมาชิก downline ใหม่ 3 ท่านเท่านั้นตามเงื่อนไขดังนี้

    1. ผลตอบแทนแบ่งปันรายได้ 3% แบ่ง 2% เป็นค่าคอมมิชชั่น และที่เหลือ 1% เป็นกองกลางสำหรับท่องเทียวประจำปี (The Great Escape trip)
2. สมาชิก downline ใหม่ 3 ท่านสั่งซื้อต่อเนื่องอีกเพียง 1 เดือน ท่านจะได้รับ การแบ่งปันรายได้ ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้

power-pool

5. คอมมิชชั่นไร้ขีดจำกัด (Infinity Commissions)

  • เริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 4 เป็นต้นไป
  • รวมรายได้ของหลายระดับขั้นเข้าด้วยกัน
  • รับเงินรางวัลจนถึงระดับขั้นสุดท้ายในองค์กรคุณ หรือจนกว่าจะมีผู้จำหน่ายในระดับเดียวกันหรือสูงกว่ามาคั่น

รายได้จากการค้าปลีก

  • กระตุ้นยอดธุรกิจของคุณด้วยการขายปลีกผลิตภัณฑ์ 4LIFE
  • ขยายธุรกิจขายปลีกด้วย เว็บไซต์ http://4life-thailand.com/?id=1
  • ให้มั่นใจว่าผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ 4 ไลฟ์สมัครแบบ”ลูกค้า”

**สำหรับระดับ ลีดเดอร์ หรือสูงกว่านั้น การจ่ายผลตอบแทนระดับแรก และระดับที่สองจะเกิดขึ้นเมื่อมีคะแนนสะสมสูงกว่า 100 LP คุณจะได้รับ 25 % และผู้จำหน่ายที่เป็นอัพไลน์ซึ่งอยู่ติดกันได้รับ 2% ส่วนผู้จำหน่ายที่เป็นอัพไลน์ในลำดับถัดไปได้รับ 5% ผลตอลแทนส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งตามที่กำหนดไว้ในแผน จนกว่าสมาชิกทุกระดับจะได้รับผลตอบแทน

48

**คิดจากผลตอบแทน (แอสโซซิเอท รับ 15%) จากการสั่งซื้อครั้งแรกตามจำนวนคะแนน LPผู้จำหน่ายได้รับ 25% และผู้จำหน่ายที่เป็นอัพไลน์อยู่ติดกันจะได้รับ 2% ส่วนผู้จำหน่ายที่เป็นอัพไลน์ลำดับถัดไปได้รับ 5% และผลตอบแทนที่เหลือจะจ่ายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ จนกระทั่งทุกระดับได้รับผลตอบแทน(ในกรณีการสั่งสินค้าครั้งแรกเท่านั้น)

LifeRewardsChart3