30-3-2558 10-08-41
หนังสืออ้างอิง Physician Desk Reference (PDR)
        ถูกให้ยอมรับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่มีความเป็นกลางโดยปราศจากอคติ เพื่อมห้แพทย์ทำการค้นหาข้อมูลและแนะนำยาหรืออาหารเสริม PDR ได้ถูกตีพิมพ์เพื่อให้แพทย์ทั่วโลกอ้างอิงใช้มาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี
        เป็นที่ทราบกันในวงการแพทย์ว่าอาหารเสริมที่มีชื่อระบุอยู่ใน PDR เท่านั้นถึงจะทานได้อย่างปลอดภัย มีผลการวิจัยรองรับว่ามีสรรพคุณที่ดี และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนแนวทางให้กับแพทย์ซึ่งพบได้ในห้องทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาล และร้านขายยาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา
        นับตั้งแต่ปี 2003 ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor ได้ถูกบันทึกลงในหนังสือ PDR สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์
PDR(2)
PDR (Physician ‘s Desk Reference) เป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ มากที่สุด และถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า475,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนแนวทางให้กับแพทย์ซึ่งพบได้ในห้องทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาล และร้านขายยาทั่วไป
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
         PDR ถูกให้การยอมรับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ ที่มีความเป็นกลางโดยปราศจากอคติ เพื่อให้แพทย์ทำการค้นหาข้อมูลและแนะนำยาหรืออาหารเสริม PDR ได้ถูกตีพิมพ์เพื่อให้แพทย์ทั่วโลกอ้างอิงใช้มาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี เป็นที่ทราบกันในวงการแพทย์ว่า อาหารเสริมที่มีชื่อระบุอยู่ใน PDR เท่านั้นถึงจะทานได้อย่างปลอดภัย มีผลการวิจัยรองรับว่ามี
สรรพคุณที่ดี และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
        ตั้งแต่ปี คศ.2003 ผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ถูกบันทึกลงในหนังสือPhysician ‘s Desk Reference สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์ 4Life ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์บันทึกอยู่ในหนังสือ PDR ตั้งแต่ปีคศ.2003-2008 อย่างต่อเนื่อง PDR ฉบับปี 2011 ให้ข้อมูลสินค้าในเชิงลึกเกี่ยวกับ4Life Transfer Factor และ 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor PDR 2011ได้ลงเกี่ยวกับ Transfer Factor หน้า 3544 PDR
30-3-2558 10-08-23
AMC Cancer Research Center in Colorado
       ศูนย์วิจัยมะเร็ง AMC สนับสนุนให้ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในการรักษาโรคมะเร็งร่วมกับยาที่ทาง AMC วิจัยขึ้นมา ตามจดหมายส่ถึง 4Life Research เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2001 ลงนามโดย Dr.Thomas J. Slaga
30-3-2558 10-08-08
ผลิตภัณฑ์ 4 Life Transfer Factor ได้รับการแนะนำโดยสมาพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ให้สามารถใช้ในโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ ในประเทศรัสเซีย เพื่อช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสำหรับคุณประโยชน์ที่พิสูจน์ได้จริงสามารถตรวจสอบได้จากการทดลองของ 10 คลินิกต่างๆ และ 2 ผลการทดลองที่แสดงถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 4 Life Transfer Factor ในประเทศรัสเซีย อนุมัติวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 โดยสมาพันธรัฐรัสเซีย
30-3-2558 9-49-48
หนังสือ Martindale Martindale
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้รับการบรรจุอยู่ในหนังสือ Martindale Martindale เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลยาซึ่งได้รับการประเมินแล้ว (มีแหล่งข้อมูลอ้าวอิงต่อท้ายทุก Monograph) เชื่อถือได้ เป็นกลาง ครอบคลุมยาทั่วโลก
ประกอบด้วย
– ข้อมูลตัวยา (Drug Monograph) กว่า 5,300 รายการ (110,000 preparations, ผู้ผลิตกว่า 9,500 บริษํท, แหล่งข้อมูลอ้างอิง 37,500 แห่ง)
– สรุปย่อเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคต่างๆ
– ข้อมูลยาสมุนไพรกว่า 200 รายการ (5,000 preparations)